Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer i Norge, og forholdet mellom Amendo Group AS (Organisasjonsnummer 979684002), heretter omtalt som Amendo, og forbrukeren som handler via løsningen hos butikk, restaurant, cafe og andre leverandører, heretter omtalt som «Forhandleren». Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Før du bruker Tjenesten vil du bli bedt om å godta Vilkårene og retningslinjene våre for refusjon og kansellering. Les nøye gjennom Vilkårene og retningslinjene for refusjon og kansellering før du godtar.
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

1. Partene

Forhandler er [Navn på brukersted], [Kontaktadresse], [e-post], [tele- fonnummer], [organisasjonsnummer], og betegnes i det følgende som Forhandler.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som Forbrukeren/kjøper/kjøperen. Amendo er tjenestetilbyder, men er ikke en part i leveransen eller avtalen om levering av varene.
Kontrakten trer i kraft og vil være juridisk bindende for deg og Forhandleren når bestillingen din
er bekreftet av Forhandleren.

2. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

3. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen leveres. Amendo fasiliterer betalingsmetoden, men er ikke selve betalingsleverandør.
Alle betalinger administreres av betalingsleverandøren. Betalingen gjøres av deg direkte tilbetalingsleverandøren, som overfører betalingen til Forhandleren. Betaling må skje med Vipps, et godkjent kreditt- eller debetkort når du bestiller.
Amendo gir førstelinjestøtte i forbindelse med betalingen. Dersom du opplever problemer eller har spørsmål om betalingen, kan du kontakte Amendo ved hjelp av kontaktinformasjonen som er angitt i disse Vilkårene. Amendo kan deretter videresende spørsmålet ditt eller henvise deg til betalingsleverandøren.

4. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Forhandleren er juridisk ansvarlig for levering av Varene. Forhandleren vil begynne å forberede levering av Varene så snart du har fått bekreftelse og levere Varene så snart som mulig etter dette.
Varene vil bli levert til bordet ditt eller på et angitt hentested. Du vil bli varslet når du kan hente bestillingen.

5. Risikoen for varen og ansvar

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
Amendo er ikke ansvarlig for varene du kjøper ved hjelp av bestillingsløsningen. Eventuelle krav må alltid rettes direkte til Forhandler. Amendo er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser fra din bank, kortutsteder eller betalingsleverandør. Amendo er heller ikke ansvarlig for betalingsleverandørens eventuelle avvisning eller kansellering av betalinger.

6. Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt etter loven er Amendo ikke ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for direkte, indirekte eller sekundære kostnader, utgifter, tap, krav, fordringer, handlinger, skader eller andre forpliktelser som følge av din bruk av Tjenesten, eller eventuell forsinkelse, funksjonsfeil eller tap av tilgang til Tjenesten. angreretten er gitt.

7. Personvern

For at du skal kunne bruke Tjenesten, må Amendo behandle, bruke og lagre noen av personopplysningene dine, som Amendo er behandlingsansvarlig for. For mer informasjon om behandlingen av personopplysningene dine henviser vi til retningslinjene for personvern som er tilgjengelig på vårt nettsted. Amendo verken lagrer eller oppbevarer kredittkortdetaljer eller andre detaljer relatert til betalingsprosess. 

Amendo verken krever eller oppbevarer detaljer som ikke er nødvendig for å gjennomføre bestilling og levering. Forhandleren og betalingsleverandøren er også behandlingsansvarlige for personopplysningene dine. Vi henviser til deres retningslinjer for personvern for mer informasjon om hvordan de bruker personopplysningene dine. 

8. Endring av vilkår

Amendo kan fra tid til annen endre Vilkårene og retningslinjene for refusjon og kansellering uten forhåndsvarsel. Endringer av Vilkårene og retningslinjene for refusjon og kansellering vil imidlertid ikke påvirke bestillinger som allerede er gjennomført med tilbakevirkende kraft. Du vil alltid finne den nyeste versjonen av Vilkårene på nettstedet der Tjenesten tilbys. Det at du forsetter å bruke Tjenesten representerer din avtale om å være bundet av de endrede Vilkårene.

9. Kansellering, Refusjon og Klager

9.1 Kansellering og retur Når du har sendt inn bestillingen din, kan du ikke endre eller kansellere bestillingen, eller returnere Varene, med mindre du avtaler endringen, kanselleringen eller returen av Varene direkte med Forhandleren.
Amendo kan kansellere en bestilling, enten før eller etter godkjenning av en slik bestilling, ved omstendigheter utenfor Amendo’s og/eller Forhandlerens rimelige kontroll som forhindrer fullføring av bestillingen. Dersom du allerede har betalt for den kansellerte bestillingen, har du rett til refusjon. 

9.2 Refusjoner Dersom du har rett til refusjon, må du rette kravet til Forhandleren. Forhandleren bør refundere betalingen din dersom det er lovpålagt, eller dersom Forhandleren ellers godtar refusjon. Amendo har ingen kontroll over Forhandleren og kvaliteten på Varene eller tjenesten som tilbys av Forhandleren. Vi er ikke i stand til å gi, og har ikke noe ansvar for eller forpliktelse til å gi, eventuell refusjon eller kompensasjon til deg på vegne av en Forhandler.
Dersom Forhandleren ikke svarer adekvat på kravet ditt om refusjon, kan du imidlertid kontakte oss, og vi vil gi rimelig støtte. Når du blir bedt om å hente bestillingen din på et angitt hentested, har du ikke rett til refusjon dersom du ikke henter bestillingen.

9.3 Krav og klager Dersom du av en eller annen grunn er misfornøyd med kvaliteten på Varene eller leveringen tar lengre tid enn forventet, og du av den grunn ønsker å sende inn en klage, bør du kontakte Forhandleren direkte.
Du bør følge Forhandlerens egne prosedyrer for klager, der aktuelt. Dersom Forhandleren ikke svarer adekvat på kravet ditt om klage, kan du imidlertid kontakte oss, og vi vil gi bistå med å opprette kontakt.

10. Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål knyttet til disse vilkårene kan rettes til Amendo Group AS, post@amendo.no, tlf 21 53 80 00.

11. Konfliktløsning

Med forbehold for eventuell ufravikelig lov om gjeldende lover eller verneting skal Vilkårene, herunder retningslinjene for refusjon og kansellering, styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Domstolene i Oslo har domsmyndighet i enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med Vilkårene.
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.